Kontakt

Her kan du lese om oss, eller gi tilbakemelding via mobil, E-post eller kontaktskjemaet nedenfor.

OM OSS
Salsademikas visjon er at dans skal inspirere og glede. Vårt hovedavdeling er i Tromsø, men vi arrangerer kurs andre steder i landet også. Vi bruker dans som bevisst metode for inkludering og mestring. Kurstilbudet vårt er både fleksibelt med enkeltkurs og har kontinuitet gjennom sammenhengende utviklingsløp. Skolen verdsetter faglig kompetanse, trygghet og danseglede.

KORT OM VÅR HISTORIE
Salsademika ble formelt etablert i 2002, etter da å ha blitt drevet mer som et prosjekt i to år av Miguel Ramirez i Tromsø.

Vårt hovedvirksomhet er danseskoletilbud for barn, ungdom og voksne. Vi er i tillegg en aktiv bidragsyter i utvikling av dansen både som kunstform og som næringsvei. Dette gjennom blant annet å arrangere internasjonale arrangementer, festivaler, workshops og profesjonelle produksjoner og forestillinger.

STRUKTUR
Vi har et danseskoletilbud for barn fra 4 år opp til ungdom på 15 år. Tilbudet videreføres med en rekke kurs og tilbud også for voksne fra 16 år og oppover. Vår danseskoletilbud er organisert som ukentlige kveldskurs, workshops og masterklasser som tilbys året rund.

KONTAKTSKJEMA

KURSSTED: Søndre Tollbodgate 7, 9006 Tromsø, 2. etasje. (med inngang fra nr. 9) i Tromsø sentrum.

KONTAKT: mobil: +47 99160794 E-post: information@salsademika.no