Om oss

Velkommen til Salsademika danseskole. Vår visjon er at dans skal inspirere og glede. Vi har avdelinger i Tromsø, Oslo og Narvik og har et bredt kurstilbud for barn, unge og voksne.

Salsademika danseskole er en ressurs og kompetansesenter innen dans i Norge. Vi bruker dans som bevisst metode for inkludering og mestring. Kurstilbudet vårt er både fleksibelt med enkeltkurs og har kontinuitet gjennom sammenhengende utviklingsløp. Skolen verdsetter faglig kompetanse, trygghet og danseglede høyt på alle av våre dansetilbud.

INSTRUKTØRER 2017

Kvaliteten på instruktørene er viktig i arbeidet med å oppnå danseskolens mål.

 

KORT OM VÅR HISTORIE

Salsademika ble formelt etablert i 2002, etter da å ha blitt drevet mer som et prosjekt i to år av Miguel Ramirez i Tromsø.

Salsademikas hovedvirksomhet er danseskoletilbud for barn, ungdom og voksne, i tillegg en aktiv bidragsyter i utvikling av dansen både som kunstform og som næringsvei. Dette gjennom blant annet å arrangere internasjonale arrangementer, festivaler, workshops og profesjonelle produksjoner og forestillinger.

STRUKTUR

Salsademika har et danseskoletilbud for barn fra 4 år opp til ungdom på 15 år. Tilbudet videreføres med en rekke kurs og tilbud også for voksne fra 16 år og oppover.  Vår danseskoletilbud er organisert som ukentlige kveldskurs, workshops og masterklasser som tilbys året rund.

Salsademika har et fleksibelt tilbud hvor antall og type kurs pr semester tilpasses etterspørselen. Vi har aktivitetstilbud til følgende aldersgruppe:

DANSETILBUD FOR BARN

– Barnedans (4 og 5 år)

– Barnedans (6 og 7 år)

– Hip hop (8 til 12 år)

 DANSETILBUD FOR UNGDOM OG VOKSNE
 

– Hip hop

– Salsa

– Yoga

– Brudevals

– Zumba

 

 

– Jazz

– Masterklasser

– Spesielle workshops

– Privat danseundervisning

Dans skal inspirere og glede!