Om oss

Velkommen til Salsademika danseskole. Vår visjon er at dans skal inspirere og glede. Vi har vår hovedavdeling i Tromsø, men har også kurs andre steder i landet.

Salsademika danseskole er en ressurs og kompetansesenter innen dans i Norge. Vi bruker dans som bevisst metode for inkludering og mestring. Kurstilbudet vårt er både fleksibelt med enkeltkurs og har kontinuitet gjennom sammenhengende utviklingsløp. Skolen verdsetter faglig kompetanse, trygghet og danseglede høyt på alle av våre dansetilbud.

KORT OM VÅR HISTORIE

Salsademika ble formelt etablert i 2002, etter da å ha blitt drevet mer som et prosjekt i to år av Miguel Ramirez i Tromsø.

Salsademikas hovedvirksomhet er danseskoletilbud for barn, ungdom og voksne, i tillegg en aktiv bidragsyter i utvikling av dansen både som kunstform og som næringsvei. Dette gjennom blant annet å arrangere internasjonale arrangementer, festivaler, workshops og profesjonelle produksjoner og forestillinger.

STRUKTUR

Salsademika har et danseskoletilbud for barn fra 4 år opp til ungdom på 15 år. Tilbudet videreføres med en rekke kurs og tilbud også for voksne fra 16 år og oppover.  Vår danseskoletilbud er organisert som ukentlige kveldskurs, workshops og masterklasser som tilbys året rund.

Dans skal inspirere og glede!