Trivselsregler

Les våre påmeldingbetingelser og trivsels-regler nøye før du melder deg på et dansekurs. For at førsteinntrykket av danseundervisning skal være så positivt som mulig, ber vi alle om å på forhånd gå gjennom reglene som gjelder for danseundervisningen ved Salsademika.

PRISER

-1 kurs (8 ukes-kurs) 45-60 min.: 1.250 kr.

-1 kurs (8 ukes-kurs) 90 min.: 1.800 kr.

-Workshops/masterklasser og privat danseundervisning: egne priser.

PÅMELDING / BETALING

Du er påmeldt når du har betalt kursavgiften. Betaling av kursavgiften skjer via vår betalingsside ved å klikke her. Betaling må være registrert før kursstart.

AVMELDING

Avmelding og refusjon av kursavgiften FØR kursoppstart: kun ved alvorlig sykdom. Vær sikker før du melder deg på kurs. Ved avmelding ETTER kursoppstart; Ingen refusjon.

DROP INN

Salsademika danseskole tar vanligvis ikke inn dropp inn, kun forhåndspåmeldte elever.

AVLYSNING AV KURS

Salsademika danseskole forbeholder seg retten til å avlyse et dansekurs der det er 10 eller færre betalende påmeldte elever i løpet av den første uke av kurset. Da vil vi så godt det lar seg gjøre komme med tilsvarende kursalternativer. Hvis det ikke finnes et passende kurs blir kursavgiften eller saldoen av kursavgiften på det aktuelle kurset refundert til de aktuelle elevene som har betalt.

SKOLENS TRIVSELS-REGLER

ANSVAR

Salsademikas danseskole har ansvar for at hvert enkelt kurs gjennomføres som beskrevet i kursbeskrivelsen. Den enkelte kursdeltaker har selv ansvar for å ha lest gjennom kursbeskrivelsen, påmeldingsbetingelser, egen oppmøte og gjennomføring av kurset du er påmeldt i. Kursdeltakere skal oppholde seg i dansesalen under dansetimen. Gjester og foreldre kan vente i våre sitteområder.*Unntaket gjelder kurset barnedans 4-5 år hvor foresatte bes om å være aktiv på danseundervisningen.

GOD OPPFØRSEL

Elevene plikter å vise respekt for hverandre, danseskolens instruktører og dens elever, samt utvise normal god oppførsel.

FILM / FOTOGRAFERING
Vi dokumenterer av og til kurs-aktivitetene på Salsademika danseskole gjennom bilder og video. For eksempel ved kursoppstart dansekurs, workshops, prosjekter og andre arrangementer. Bildene/video publiseres på danseskole hjemmeside og sosiale medier. Det er ikke tillatt å filme eller fotografere under undervisningen uten tillatelse fra instruktøren, eller danseskolens ledelse.

VÆR PRESIS

Møt opp i god tid før kurset begynner.

HYGIENE

Alminnelig god hygiene er viktig når mange skal danse sammen. Alle bør ha på seg rent dansetøy og rene innesko.

KLÆR OG SKO

Generelt kan du komme som du vil på dansekurs. Men vi anbefaler helt vanlige, behagelige klær og innesko, som gir god bevegelsesfrihet. Alle bør ha på seg rent tøy og rene innesko.

INNESKO

Det er kun tillatt med rene innesko i salene. Vi må be dere benytt sko med såler som ikke lager merker på gulvet. Sko du bruker ute er ikke tillatt.

ALKOHOL OG RUS

All kursundervisning på Salsademikas danseskole foregår i et rusfritt miljø.